HỒ SƠ SẢN PHẨM CỦA 3T GROUP

1. Sản phẩm Hàu Oyster Man

Có thể quét mã vạch tra cứu thông tin sản phẩm trên ứng dụng Scan&Check hoặc Vietcheck tại đây

Trọn bộ tài liệu Hồ sơ sản phẩm Oyster Man:Tại đây

2. Sản phẩm Viên uống sáng da 3T Beauty

Có thể quét mã vạch tra cứu thông tin sản phẩm trên ứng dụng Scan&Check hoặc Vietcheck tại đây

Trọn bộ tài liệu Hồ sơ sản phẩm 3T Beauty: Tại đây

3. Sản phẩm Xịt mũi thảo dược 3T Xoang

Có thể quét mã vạch tra cứu thông tin sản phẩm trên ứng dụng Scan&Check hoặc Vietcheck tại đây

Trọn bộ tài liệu Hồ sơ sản phẩm 3T Xoang: Tại đây

4. Sản phẩm Xịt họng keo ong 3T

Có thể quét mã vạch tra cứu thông tin sản phẩm trên ứng dụng Scan&Check hoặc Vietcheck tại đây

Trọn bộ tài liệu Hồ sơ sản phẩm Xịt họng 3T: Tại đây

5. Sản phẩm Sữa rửa mặt thiên nhiên 3T Skin

Có thể quét mã vạch tra cứu thông tin sản phẩm trên ứng dụng Scan&Check hoặc Vietcheck tại đây

Trọn bộ tài liệu Hồ sơ sản phẩm 3T Skin: Tại đây