Hồ sơ sản phẩm của 3T Group

TRỌN BỘ HỒ SƠ SẢN PHẨM CỦA 3T GROUP

1. Hồ sơ sản phẩm Hàu Oyster Man

Oyster Man tăng cường sinh lý nam giới
Có thể quét mã vạch tra cứu thông tin sản phẩm trên ứng dụng Scan&Check hoặc Vietcheck tại đây

Trọn bộ tài liệu Hồ sơ sản phẩm Oyster Man:Tại đây

2. Hồ sơ sản phẩm Viên uống sáng da 3T Beauty

Viên uống trắng da 3T Beauty
Có thể quét mã vạch tra cứu thông tin sản phẩm trên ứng dụng Scan&Check hoặc Vietcheck tại đây

Trọn bộ tài liệu Hồ sơ sản phẩm 3T Beauty: Tại đây

3. Hồ sơ sản phẩm Xịt mũi thảo dược 3T Xoang

Mã vạch xịt mũi thảo dược 3T Xoang
Có thể quét mã vạch tra cứu thông tin sản phẩm trên ứng dụng Scan&Check hoặc Vietcheck tại đây

Trọn bộ tài liệu Hồ sơ sản phẩm 3T Xoang: Tại đây

4. Hồ sơ sản phẩm Xịt họng keo ong 3T

Có thể quét mã vạch tra cứu thông tin sản phẩm trên ứng dụng Scan&Check hoặc Vietcheck tại đây

Trọn bộ tài liệu Hồ sơ sản phẩm Xịt họng 3T: Tại đây

5. Hồ sơ sản phẩm Sữa rửa mặt thiên nhiên 3T Skin

Có thể quét mã vạch tra cứu thông tin sản phẩm trên ứng dụng Scan&Check hoặc Vietcheck tại đây

Trọn bộ tài liệu Hồ sơ sản phẩm 3T Skin: Tại đây