Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Chính sách bảo mật thông tin

– 3T Group coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất bảo vệ thông tin và việc thanh toán của quý khách. Thông tin cá nhận của người dùng trên https://3tg.vn/ được 3T Group cam kết bảo mật tuyệt đối.

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của dùng khi không có sự cho phép đồng ý từ người dùng.

– Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

Bài viết liên quan

Sản phẩm khuyên dùng